Svetovanje

Discussion
Poslovno svetovanje

Pomagamo in svetujemo vam pri

* ustanavljanju podjetja,

* preoblikovanju podjetja,

* zapiranju podjetja (po skrajšanem ali rednem postopku).

Pomagamo vam pri izdelavi poslovnega načrta, finančnih načrtov, denarnih tokov.

Skupaj lahko načrtujemo investicije - finančni in poslovni vidik.

Pomagamo vam pri izdelavi letnih poročil za poslovne potrebe in za javno objavo.

 
 
tax (1).jpg
v-vednost-informacija-kam-gre-nas-denar.
Davčno svetovanje

za pravočasno izpolnjevanje davčnih obveznosti in davčno optimizacijo, skladno z zakonodajo. Izvajamo svetovanje v konkretnih situacijah ali preventivne davčne preglede na podlagi pregleda poslovanja. Odkrivamo davčna tveganja in predlagamo rešitve za optimizacijo davčnih obveznosti.

Za pravne osebe:

 • pregled davka od dohodkov pravnih oseb (olajšave, transferne cene, tanka kapitalizacija, davčno nepriznani stroški …),

 • pregled davka od dohodkov fizičnih oseb z dejavnostjo (povezane osebe, davčno nepriznani stroški, olajšave …),

 • pregled obračunavanja DDV,

 • pregled obveznosti skladno z Zakonom o dohodnini,

 • ostalo …

Za fizične osebe izvajamo:

 • predračun dohodnine in uveljavljanje olajšav,

 • napoved dohodkov iz oddajanja v najem,

 • davčne napovedi dohodkov iz tujine,

 • napoved kapitalskih dobičkov,

 • identifikacija za namene DDV,

 • prijava transakcijskega računa v tujini,

 • drugo …

Kadrovsko svetovanje
 
Young Businesswomen

Pomagamo in svetujemo vam pri

* vodenju postopkov objave prostega delovnega mesta,

* vodenju izbire najustreznejšega kandidata,

* vodenju postopkov spremljanja zaposlenih in njihovega profesionalnega razvoja.